Menu

Felhasználási feltételek

Az oldalra való belépés, valamint ennek látogatása a Használati feltételek és kikötéseknek van alávetve, maga után vonja ezek explicit módon való elfogadását (általad) és a felek közötti megegyezés (szerződés) teljes részét képezi.

A leadott adatok, vagyis a vezetéknév, keresztnév, születési dátum, cím, ország, helység, megye/kerület, utca, házszám, email cím, fix telefonszám, mobil telefonszám, végzettség, beosztás és cég neve, személyi szám pontosan meghatározott célra használja fel a Life Care cég mint üzemeltető. Abban az esetben, ha valaki nem adja meg a személyi számát (Romániaban), vagy a születési dátumát (más országokban), csak Alkalmi Vásárlói fiókot nyithat és nem élvezheti a Partnerek előnyeit.

Az adatok szükségesek

  • a Life Care vállalathoz való beiratkozáshoz mint Alkalmi Kliens vagy Partner, ami egyúttal egy egyedi beiratkozási kód megszerzésével is jár. Ugyanakkor szükségesek a Life Care által forgalmazott termékek megvásárlásához és kiszállításához a megadott címre, a rendelésnek megfelelően.
  • szükségesek ahhoz, hogy személyre szabott tanácsadást kapjanak a beíratkozott személyek, illetve a szükségletek, viselkedés és érdeklődési kör megfelelően ki legyenek értékelve annak érdekében, hogy olyan termékek birtokába kerüljenek a Life Care cég részéről, ami kielégíti az igényeiket.
  • a marketing tevékenységek előnyeinek a beíratkozott személy javára való fordítására, ugyanakkor a Life Care akciókról és kampányokról való informáláshoz sms-ben, email-en és /vagy telefonon keresztül.
  • a newsletter-e való felíratkozáshoz és az eseményekre való meghíváshoz

A partnerként vagy alkalmi kliensként való beíratkozáshoz a korhatár 18 év. Azok a kitöltött űrlapok, melyek nem felelnek meg a feltételeknek nincsenek számításba véve.

A 2001/677 számú törvénycikkellyel összhangban jogodban áll a saját személyes adataidhoz való hozzáférés kérése, ezek módosítása, törlése, korlátozása és megtiltása az adatok feldolgozásának valamint hordozhatóságának.
A személyes adatok leadásával (ami szükséges a személyes fiók nyitásához) beleegyezel ezek feldolgozásába, akkor ezen folyamat ideje alatt akármikor jogodban áll visszavonni a beleegyezésedet anélkül, hogy ez befolyásolná a feldolgozás jogszerűségét a visszavonás előtt.
Jogodban áll panaszt benyújtani a nemzeti felügyeleti hatósághoz, valamint kérelmezni, hogy az adataid ne kizárólag az automatikus feldolgozáson alapuló egyedi határozat tárgyát képezzék, továbbá hogy a bírosághoz fordulj. E jogok gyakorlása miatt fordulj a Life Care céghez egy írásban leadott kérvénnyel a következő email-címen: dataprotection@life-care.com .

Meleg Márta, Life Care partner, a www.naturaprovitae.ro weboldal tulajdonosaként és mint társult üzemeltető a Life Care céggel – amellyel együtt működik – fenntartja magának a jogot a weboldal tartalmának bármilyen időben történő, előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására vagy frissítésére, beleértve az Adatkezelési politika és Használati feltételek részeket, semmiféle előzetes értesítés nélkül. Akármilyen információ, mely megjelenik ezen a site-on a Life Care cég hivatalos weboldaláról, a www.life-care.com-ról származik.

Meleg Márta nem garantálja a weboldal folyamatos elérhetőségét és zavartalan működését és nem vállal semmilyen fajta felelősséget a rajta szereplő adatok helyességéről, integritásáról.

A weboldal tartalmának teljes vagy részleges reprodukálása, duplikálása, lemásolása, újraértékesítése vagy üzleti célból történő bármilyen más fajta kihasználása Meleg Márta előzetes, írásban történő engedélye nélkül szigorűan tilos.

Használati feltételek. Garanciák

Az oldalt Meleg Márta úgy kínálja, ahogy van. Nem garantált, hogy a www.naturaprovitae.ro weboldal, a hosting-ot biztosító szerverek, vagy a www.naturaprovitae.ro címeiről küldött e-mailek nem tartalmaznak vírusokat, vagy más, potenciálisan káros informatikai komponenseket. Meleg Márta nem vonható felelősségre az oldalon szereplő információk bemutatásánál történő esetleges hibákért vagy kihagyásokért.

Személyes adatok védelme

Meleg Marta a Személyes Adatfeldolgozás Országos Felügyeleti Hatóságának regisztrált tagja, 12571/2106-os bejegyzési számmal, s kötelezi magát a 677/2001 számú törvény betartására, és azon kötelezettségek betöltésére, amelyek a Felügyeleti Hatóság Elnökének 200/2015 számú Határozatban szerepelnek, megosztva a 2015 december 28-ikai, 969 számú Hivatalos Közlönyben.
A személyes jellegű adatok védelmét érintő törvényes rendelkezések fényében a honlap adminisztrátora köteles biztonságos módon kezelni a leadott személyes adatokat (rólad, egy családtagról, vagy egy másik személyről), és csakis a feltüntetett célok elérése végett.

A 677/2001 sz. megújított Törvénynek megfelelően, amely a személyes adatok védelmét, feldolgozását, és ezek szabad áramlását illeti, továbbá az 506/2004es sz. törvénnyel összhangban, amely a személyes adatok feldolgozására és a magánélet védelmére vonatkozik az elektronikus hírközlési ágazatban, a S.C. Life Care Corp S.R.L köteles az általad megadott személyes adatokat biztonságosan kezelni és kizárólag a megadott célokra felhasználni.

Az adatok nélkülözhetetlenek a multi level marketing típusú kereskedelemben, személyreszabott reklámok és marketing miatt. A honlapon megjelenő személyes fényképek az illető személyek beleegyezése után kerülnek publikálásra.

A személyes adatok összegyűjtése az üzemeltető általi használatra szolgál, és csak az alábbi címzetteknek közlik: a vállalat szakosodott szervezeti egységeinek vagy a cég alkalmazottainak és adott esetben a Life Care Alapítvány megbízott képviselőinek; olyan szolgáltatóknak, akikkel az üzemeltető együttműködik a fent említett célokra (futárszolgálatoknak akik a termékeket kiszállitják – név, keresztnév, lakcim, telefonszám) Life Care partnerek hálozatából akik szponzori kapcsolatban vannak veled, a többszintű marketing rendszer sajátosságai szerint.

Az adatbázis, amellyel dolgozunk, kizárólag azon személyek adatait tartalmazza, akik aktív partnerek az én csoportomban, és akik beleegyeztek abba, hogy rendszeresen kapjanak információt és támogatást a Life Care által biztosított tevékenységek végzése céljából. A Life Care szerződés felbontása után teljes mértékben megszűnik a személyes adatok felhasználása, és bármilyen nemű információ küldése részémről. Ezek az adatok addig vannak felhasználva a személyes fiók aktiválása után, amíg az illető személy partner, és/vagy nem kérvényezi az adatainak törlését a nyilvántartásból.

Biztonság

A weboldal ellen elkövetett, nem engelyezett műveleteket, vagy ezeknek kisérletét, beleértve az abuzív használatot, a tisztességtelen használatot, a nem engélyezett belépést, információk megváltoztatását, lemásolását ezek értékesítése érdekében, hozzáférés akadályozását stb. a törvény előírásai szerint büntetik.

Szellemi tulajdonjog

Meleg Márta tiszteletben tartja a tercekre vonatkozó szellemi tulajdonjogokat. Ha úgy gondolja, hogy munkáját a szellemi tulajdonjogot sértő módon reprodukáltuk, kérjük forduljon hozzánk egy értesítéssel, mely a következőket kell tartalmazza:

  • a tulajdonjog gazdája által felhatalmazott személy fizikai vagy elektronikus aláírása
  • az Ön által sértettnek vélt anyag/információ leírása
  • a vélt sértés helyének a weboldalon való megjelölése
  • az Ön postai címe, telefonszáma és e-mail címe

felelősségnyilatkozat, melynek értelmében Ön meg van győződve arról, hogy a szóban forgó használatot nem engedélyezte a jogok tulajdonosa, ennek felhatalmazottja, vagy a törvény

közjegyzői nyilatkozat, melynek értelmében Ön jóhiszeműen jár el, az értesítés teljes és helyes, valamint Ön a jogok tulajdonosa, vagy annak felhatalmazottja.

Meleg Marta PFA

CUI: RO30614231

Marosvásárhely, Aleea Constructorilor 1/6